पदवीधर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ती साठी तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी

12वी विज्ञान उत्तीर्ण शिक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी विषय संवर्ग : विज्ञान विषय संवर्ग : भाषा / सामाजिक शास्त्र

© I.T.Cell - Z.P.Nandurbar 2016 Frontier Theme