विभाग सेवा

Online Notice Board

पदवीधर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ती साठी तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी

12वी विज्ञान उत्तीर्ण शिक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी
12th-Sci


विषय संवर्ग : विज्ञान
BSc


विषय संवर्ग : भाषा / सामाजिक शास्त्र
Lang-Marath-Social-Sci-1-20


Lang-Marath-Social-Sci-21-40


Lang-Marath-Social-Sci-41-60


Lang-Marath-Social-Sci-61-65

© I.T.Cell - Z.P.Nandurbar 2017 Frontier Theme